Ongeoorloofd verzuim

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Ongeoorloofd verzuim
Beschrijving
Afwezigheid op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie zonder geldige reden.


Contextdiagram
FORA
Afwezigheid op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie zonder geldige reden. (BusinessObject) Ongeoorloofd verzuim Het regelmatig te laat komen in de les vanaf 9 maal tot een maximum van 10 dagen per schooljaar zonder dat er sprake is van een onderliggende problematiek. (BusinessObject) Licht verzuim Ongeoorloofde afwezigheid wanneer de leerplichtige buiten de schoolvakanties op vakantie gaat en hiervoor geen vrijstelling is gegeven. (BusinessObject) Luxe verzuim Ongeoorloofde afwezigheid zich uitend in spijbelgedrag zonder dat er sprake is van vakantie maar veelal met een problematische achtergrond (bijvoorbeeld problemen thuis of op school). (BusinessObject) Zorgverzuim Het niet op een school ingeschreven staan van een leerplichtige. (BusinessObject) Absoluut verzuim Ongeoorloofd verzuim dat niet in een van de andere categorieën valt in te delen. (BusinessObject) Overig verzuim Verzuim van leerlingen zonder startkwalificatie tussen de 18 en 23 jaar. (BusinessObject) RMC-verzuim Het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Verzuim Afwezigheid zonder geldige reden volgens de Leerplichtwet tijdens les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Relatief verzuim SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:00:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:00:15 CEST


Details ArchiMate-element Ongeoorloofd verzuim
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-ca7b7789-321b-414ab-1a85-c0226e24f92
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ca7b7789-321b-414ab-1a85-c0226e24f92
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Ongeoorloofd verzuim
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Procesmodellering
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 10-4-2023
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : ca7b7789-321b-414ab-1a85-c0226e24f92
Original ID  : id-ca7b7789321b414ab1a85c0226e24f92
Semanticsearch  : ongeoorloofd verzuim