(M) Werkingsgebied

Beschrijving
Werkveld waarin Organisaties actief zijn. Werkingsgebieden bevatten ("aggregate") Organisaties en Rollen. Werkingsgebieden kunnen ook geneste ("aggregate") werkingsgebieden verwachten.

Het omvattence werkingsgebied is het onderwijsdomein. Daar binnen vallen de werkingsgebieden: Onderwijsveld, met daarbinnen PO, VO, MBO, HO Private sector Overheid Ketenbreed

Voorschoolse educatie


Contextdiagram
FORA
Werkveld waarin Organisaties actief zijn. Werkingsgebieden bevatten ("aggregate") Organisaties en Rollen. Werkingsgebieden kunnen ook geneste ("aggregate") werkingsgebieden verwachten. Het omvattence werkingsgebied is het onderwijsdomein. Daar binnen vallen de werkingsgebieden: Onderwijsveld, met daarbinnen PO, VO, MBO, HO Private sector Overheid Ketenbreed Voorschoolse educatie (BusinessCollaboration) (M) Werkingsgebi- ed Bepaalde hoedanigheid waarin ("assign") een Organisatie een Bedrijfsfunctie uitoefent ("assign"). Een Rol maakt deel uit ("aggregate") van een Werkgingsgebied. (BusinessRole) (M) Rol Ofwel een onderwijsorganisatie, die verantwoordelijk is ("assigned") voor Bedrijfsfuncties en die Referentiecomponenten inzet ("associatie") voor de ondersteuning hiervan, Ofwel een leverancier, die Referentiecomponenten levert ("associatie") die Bedrijfsfuncties van onderwijsorganisaties ondersteunen. Organisaties kunnen opereren in een specifieke Rol ("assign"). Organisaties zijn onderdeel van ("aggregate") een of meer werkingsgebieden. Onderwijsorganisaties herbergen ("realize") een of meer Onderwijstypes. Organisaties kunnen genest zijn. Een onderwijsorganisatie kan een schoolbestuur met meerdere onderwijsinstellingen zijn (de onderwijsinstellingen zelf zijn ook Organisaties). Een leveranciersorganisatie kan een holding zijn, waaronder meerdere leveranciers vallen (de leveranciers zijn ook Organisaties). (BusinessActor) (M) Organisatie AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 16-04-2024 09:31:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-04-2024 09:31:52 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element (M) Werkingsgebied
ArchiMate_Collaboration.png
Elementtype  : BusinessCollaboration
Element-id  : FORA/id-557ee74b-13fc-4c76b-9b69-3bc6fb999ec
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-557ee74b-13fc-4c76b-9b69-3bc6fb999ec
ArchiMate-model  : FORA
Label  : (M) Werkingsgebied
SWC type  : Werkingsgebied
SWC status  : Concept
Object ID  : 557ee74b-13fc-4c76b-9b69-3bc6fb999ec
Object ID_nl  : 557ee74b-13fc-4c76b-9b69-3bc6fb999ec
Original ID  : id-557ee74b13fc4c76b9b693bc6fb999ec
Semanticsearch  : (m) werkingsgebied