Id-6d196bc0-9674-439b-bccd-e28d11b314b6

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Id-6d196bc0-9674-439b-bccd-e28d11b314b6
ArchiMate-relatie Id-6d196bc0-9674-439b-bccd-e28d11b314b6
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-6d196bc0-9674-439b-bccd-e28d11b314b6
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : Lerarenopleiding (BusinessRole)
Documentatie  : samenwerking met lerarenopleiding t.b.v.. stages van studenten
Referentie  : ROSA: ketenfunctie Stage
Grondslag  : organisatie
Benaming  : stage
Gegevenssoort  : Onderwijs Uitvoering
Object ID  : 6d196bc0-9674-439b-bccd-e28d11b314b6
Original ID  : id-6d196bc0-9674-439b-bccd-e28d11b314b6
Semanticsearch  : id-6d196bc0-9674-439b-bccd-e28d11b314b6
ArchiMate-views  :