C231d3b6-bbe0-4a1b-8817-20014434b5b6

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > C231d3b6-bbe0-4a1b-8817-20014434b5b6
ArchiMate-relatie C231d3b6-bbe0-4a1b-8817-20014434b5b6
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-c231d3b6-bbe0-4a1b-8817-20014434b5b6
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Raad van Toezicht (BusinessRole)
Naar  : Organisatiebestuur (BusinessRole)
Documentatie  : contributies aan besturen organisaties
Referentie  : zie begroting OCW
Grondslag  : organisatie
Benaming  : contributies
Gegevenssoort  : Bedrijfsvoering
Object ID  : c231d3b6-bbe0-4a1b-8817-20014434b5b6
Object ID_nl  : c231d3b6-bbe0-4a1b-8817-20014434b5b6
Original ID  : c231d3b6-bbe0-4a1b-8817-20014434b5b6
Semanticsearch  : c231d3b6-bbe0-4a1b-8817-20014434b5b6
ArchiMate-views  :