Organisatiebestuur

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > Organisatiebestuur
Beschrijving
Algemene vereniging schoolleiders, stichting van het onderwijs, onderwijsbestuurdersvereniging (OBV), BvPO, VKBBO, bestuurdersvereniging VO, VTOI?


Contextdiagram
FORA
Algemene vereniging schoolleiders, stichting van het onderwijs, onderwijsbestuurdersvereniging (OBV), BvPO, VKBBO, bestuurdersvereniging VO, VTOI? (BusinessRole) Organisatiebe- stuur De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Raad van toezicht, of ander bovenbestuurlijk gremium (BusinessRole) Raad van Toezicht Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin de onderwijsorganisatie voldoet aan verplichtingen en afspraken. De onderwijsorganisatie legt verantwoording af aan o.a. DUO en ouders (ouder- en leerlingportaal). (BusinessFunction) Verantwoordin- g Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren subsidieregels voor bestuurlijke organisatie (FlowRelationship) contributies aan besturen organisaties (FlowRelationship) ondersteuning van raden van bestuurders (FlowRelationship) informatiebron voor schoolbestuurders (FlowRelationship) AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 16-04-2024 09:35:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-04-2024 09:35:37 CEST


Details ArchiMate-element Organisatiebestuur
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-0afcb5b9-572d-4f27-906d-d5b9bfcec8a3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0afcb5b9-572d-4f27-906d-d5b9bfcec8a3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Organisatiebestuur
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
FORA-type  : Rol
Object ID  : 0afcb5b9-572d-4f27-906d-d5b9bfcec8a3
Object ID_nl  : 0afcb5b9-572d-4f27-906d-d5b9bfcec8a3
Original ID  : id-0afcb5b9-572d-4f27-906d-d5b9bfcec8a3
Semanticsearch  : organisatiebestuur