Fb40eaae-0498-4ff8-b4e0-3383cae440a0

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Fb40eaae-0498-4ff8-b4e0-3383cae440a0
ArchiMate-relatie Fb40eaae-0498-4ff8-b4e0-3383cae440a0
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-fb40eaae-0498-4ff8-b4e0-3383cae440a0
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Raad van Toezicht (BusinessRole)
Naar  : Organisatiebestuur (BusinessRole)
Documentatie  : ondersteuning van raden van bestuurders
Grondslag  : organisatie
Benaming  : beleid
Gegevenssoort  : Instelling, organsiatie en bestuur
Object ID  : fb40eaae-0498-4ff8-b4e0-3383cae440a0
Original ID  : fb40eaae-0498-4ff8-b4e0-3383cae440a0
Semanticsearch  : fb40eaae-0498-4ff8-b4e0-3383cae440a0
ArchiMate-views  :