C871235a-5a81-489b-b9db-e7e0d5761d21

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > C871235a-5a81-489b-b9db-e7e0d5761d21
ArchiMate-relatie C871235a-5a81-489b-b9db-e7e0d5761d21
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-c871235a-5a81-489b-b9db-e7e0d5761d21
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : Vakvereniging (BusinessRole)
Documentatie  : informatiebron voor ontwikkelen onderwijs
Grondslag  : organisatie
Benaming  : richten en oprichten
Gegevenssoort  : Onderwijs Organisatie
Object ID  : c871235a-5a81-489b-b9db-e7e0d5761d21
Original ID  : c871235a-5a81-489b-b9db-e7e0d5761d21
Semanticsearch  : c871235a-5a81-489b-b9db-e7e0d5761d21
ArchiMate-views  :