Toegang tot digitaal lesmateriaal

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessServices > Toegang tot digitaal lesmateriaal
ArchiMate-element Toegang tot digitaal lesmateriaal
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : FORA/id-d3877536-0622-43588-8962-3c890161479
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Toegang tot digitaal lesmateriaal
Documentatie  : Het proces dat beschrijft hoe een gebruiker toegelaten kan worden tot het educatieve digitale product en in staat wordt gesteld gebruik te maken van digitaal leermateriaal. Bron: ECK D&T 2.1
SWC type  : Landelijke dienst
SWC status  : In gebruik
Object ID  : d3877536-0622-43588-8962-3c890161479
Object ID_nl  : d3877536-0622-43588-8962-3c890161479
Original ID  : id-d387753606224358889623c890161479
Semanticsearch  : toegang tot digitaal lesmateriaal
ArchiMate-views  : 
Relaties  :