Ee7caf72-5dcd-4d85-9de4-9312ac580e01

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Ee7caf72-5dcd-4d85-9de4-9312ac580e01
ArchiMate-relatie Ee7caf72-5dcd-4d85-9de4-9312ac580e01
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-ee7caf72-5dcd-4d85-9de4-9312ac580e01
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Accountants en Notaris (BusinessRole)
Naar  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Documentatie  : regels voor oprichting, administratie etc.
Referentie  : burgerlijk wetboek en wet PO, wet VO en wet EC
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : oprichten en inrichten
Gegevenssoort  : Onderwijs Organisatie
Object ID  : ee7caf72-5dcd-4d85-9de4-9312ac580e01
Original ID  : ee7caf72-5dcd-4d85-9de4-9312ac580e01
Semanticsearch  : ee7caf72-5dcd-4d85-9de4-9312ac580e01
ArchiMate-views  :