Id-00c5c9aa-038f-4a3e-aae8-334c8138bebe

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Id-00c5c9aa-038f-4a3e-aae8-334c8138bebe
ArchiMate-relatie Id-00c5c9aa-038f-4a3e-aae8-334c8138bebe
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-00c5c9aa-038f-4a3e-aae8-334c8138bebe
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Bureau leerplicht (BusinessRole)
Naar  : DUO (BusinessActor)
Documentatie  : uitwisseling verzuimgegevens tussen DUO en gemeente, inclusief verzuimloket
Referentie  : verzuimregister DUO. Let op zinnetje: "Bent u niet aangesloten op het Verzuimloket van DUO, dan moet u het verzuim bij de leerplichtambtenaar melden." website DUO
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : verzuimgegevens
Gegevenssoort  : Onderwijs Uitvoering
Object ID  : 00c5c9aa-038f-4a3e-aae8-334c8138bebe
Original ID  : id-00c5c9aa-038f-4a3e-aae8-334c8138bebe
Semanticsearch  : id-00c5c9aa-038f-4a3e-aae8-334c8138bebe
ArchiMate-views  :