Kerndoel

Beschrijving
Een kerndoel is een beschrijving van welke onderwerpen moeten worden aangeboden in de verplichte onderwijstijd.Details ArchiMate-element Kerndoel
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-019a65bd-c378-4b56a-4c16-64208910018
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-019a65bd-c378-4b56a-4c16-64208910018
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Kerndoel
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Onderwijs
Toelichting  : Voor het Nederlandse onderwijs zijn kerndoelen en referentieniveaus omschreven die in de wet zijn vastgelegd.
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Afgeleid van  : https://opendata.slo.nl/Begrippenlijst/
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
Sector  : FO
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 019a65bd-c378-4b56a-4c16-64208910018
Object ID_nl  : 019a65bd-c378-4b56a-4c16-64208910018
Original ID  : id-019a65bdc3784b56a4c1664208910018
Semanticsearch  : kerndoel