Art. 27 lid 2 WPO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 27 lid 2 WPO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 27 lid 2 WPO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-04a65c27-983b-4e5ca-0961-828d936ea2b
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-04a65c27-983b-4e5ca-0961-828d936ea2b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 27 lid 2 WPO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=I&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=27
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=I&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=27
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 04a65c27-983b-4e5ca-0961-828d936ea2b
Original ID  : id-04a65c27983b4e5ca0961828d936ea2b
Semanticsearch  : art. 27 lid 2 wpo - toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs