Id-0f33746f-6570-447a-97f3-7accbf2454c5

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Id-0f33746f-6570-447a-97f3-7accbf2454c5
ArchiMate-relatie Id-0f33746f-6570-447a-97f3-7accbf2454c5
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-0f33746f-6570-447a-97f3-7accbf2454c5
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger (BusinessRole)
Documentatie  : gegevensuitwisseling met ouders/voogd
Referentie  : wet PO (art 10.3, 40b) wet VO, wet EC
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : deelname en resultaten
Gegevenssoort  : Onderwijs Uitvoering
Object ID  : 0f33746f-6570-447a-97f3-7accbf2454c5
Original ID  : id-0f33746f-6570-447a-97f3-7accbf2454c5
Semanticsearch  : id-0f33746f-6570-447a-97f3-7accbf2454c5
ArchiMate-views  :