Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger
Beschrijving
Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student


Contextdiagram
FORA
Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student (BusinessRole) Ouder of wettelijke vertegenwoor- diger onderwijsvolg- er Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Alle relevante publieke communicatie vanuit school (website) en andere partijen (bv. Venster, scholen op dekaart), ook de schoolgids (wet op de expertisecentra). (BusinessRole) Publiek BusinessRole Klager Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Voortgang- en resultatenwee- rgave Leveranciers van ict-middelen zoals computers, laptops, netwerk voorzieningen, WIFI, maar ook beheer en onderhoud (BusinessRole) Externe ict- leverancier Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. PO raad, VO raad en MBO raad (BusinessRole) Sectorraad Distributeurs van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve distributeur Het verwerken van de melding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verwerken aanmelding Het communiceren over het besluit wat is genomen rondom de toelating of weigering van een leerling op een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Communicere- n besluit toelating Het inschrijven van een natuurlijk persoon bij een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Inschrijven leerling Inschrijving en ontwikkeling leerling (FlowRelationship) gegevens voor ouders (FlowRelationship) gebruik van publieke kanalen door ouders/voogd (FlowRelationship) communicatie naar (potentiéle) ouders van leerlingen/studenten (FlowRelationship) SpecializationRelationship Extra financiën voor schoolactiviteiten e.d. (FlowRelationship) marketing en PR direct naar ouders /voogd toe (FlowRelationship) gegevensuitwisseling tussen leerling en ouder/voogd (FlowRelationship) AssignmentRelationship gegevensuitwisseling met ouders/voogd (FlowRelationship) gegevensuitwisseling tussen leerling en ouder/voogd (FlowRelationship) Aanschaf ict-middelen, bijv. chromebook, ipad, laptop, etc. (FlowRelationship) marketing gegevens naar ouders voogd (FlowRelationship) extra aanschaffen leermiddelen, b.v. grafische calculators e.d. (FlowRelationship) AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 26-01-2024 02:01:52 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 26-01-2024 02:01:52 CET


Details ArchiMate-element Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-f7c0ca6c-8f8f-4457-b7f9-ccf020bac450
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-f7c0ca6c-8f8f-4457-b7f9-ccf020bac450
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger
Type  :  Rol
SWC status  :  In gebruik
SWC type  :  Rol
Object ID  :  f7c0ca6c-8f8f-4457-b7f9-ccf020bac450
Object ID_nl  : f7c0ca6c-8f8f-4457-b7f9-ccf020bac450
Original ID  :  f7c0ca6c-8f8f-4457-b7f9-ccf020bac450
Semanticsearch  : ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger