Publiek

Beschrijving
Alle relevante publieke communicatie vanuit school (website) en andere partijen (bv. Venster, scholen op dekaart), ook de schoolgids (wet op de expertisecentra).


Contextdiagram
FORA
Alle relevante publieke communicatie vanuit school (website) en andere partijen (bv. Venster, scholen op dekaart), ook de schoolgids (wet op de expertisecentra). (BusinessRole) Publiek Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (BusinessActor) CITO Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student (BusinessRole) Ouder of wettelijke vertegenwoor- diger onderwijsvolg- er Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. PO raad, VO raad en MBO raad (BusinessRole) Sectorraad De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Stichting Leerplan Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (BusinessActor) SLO publicaties van CITO (FlowRelationship) eigen bijdrage school aan vensters / scholen op de kaart en eigen publicatiekanalen (FlowRelationship) gebruik van publieke kanalen door ouders/voogd (FlowRelationship) publicatie van onderwijsresultaten (FlowRelationship) data beschikbaar gesteld door DUO (FlowRelationship) publicatie van leerling gegevens, waaronder foto's, op de website van de school (FlowRelationship) regelen van publicatie kanalen (FlowRelationship) gegevens publicaties van DUO (FlowRelationship) PR via diverse kanalen (FlowRelationship) Publicatie en PR van onderwijs, werven van personeel (FlowRelationship) publicaties van SLO (FlowRelationship) publicatie van personeel op de website (FlowRelationship) Deze svg is op 14-05-2024 19:06:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:06:26 CEST


Details ArchiMate-element Publiek
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-7e7db248-855d-411c-8d17-77209a2b89f1
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-7e7db248-855d-411c-8d17-77209a2b89f1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Publiek
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
FORA-type  : Rol
Object ID  : 7e7db248-855d-411c-8d17-77209a2b89f1
Original ID  : id-7e7db248-855d-411c-8d17-77209a2b89f1
Semanticsearch  : publiek