Voortgang- en resultatenweergave

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Voortgang- en resultatenweergave
Beschrijving
Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen.


Contextdiagram
FORA
Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Voortgang- en resultatenwee- rgave Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van resultaatgegevens van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Uitwisseling resultaatgege- vens Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student (BusinessRole) Ouder of wettelijke vertegenwoor- diger onderwijsvolg- er Functionaliteit voor het opstellen en onderhouden van feedback en deze delen (communiceren) met de leerling. (ApplicationFunction) Beheer feedbackgege- vens Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt. (BusinessFunction) Leerlingbegele- iding Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessProcess) Inzichtelijk maken voortgang en resultaten Functionaliteit voor het tonen van de voortgang van een leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportage voortgangsge- gevens ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 20-04-2024 15:24:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2024 15:24:35 CEST


Details ArchiMate-element Voortgang- en resultatenweergave
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-8bc45e43-5547-457f-b09e-0c5d3e3e41f7
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-8bc45e43-5547-457f-b09e-0c5d3e3e41f7
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Voortgang- en resultatenweergave
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 8bc45e43-5547-457f-b09e-0c5d3e3e41f7
Object ID_nl  : 8bc45e43-5547-457f-b09e-0c5d3e3e41f7
Original ID  : id-8bc45e43-5547-457f-b09e-0c5d3e3e41f7
Semanticsearch  : voortgang- en resultatenweergave