Id-19d42c379d6d4d06bdddf2f2801a4990

ArchiMate-modellen > FORA > AggregationRelationships > Id-19d42c379d6d4d06bdddf2f2801a4990
ArchiMate-relatie Id-19d42c379d6d4d06bdddf2f2801a4990
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : FORA/id-19d42c37-9d6d-4d06b-dddf-2f2801a4990
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Uitvoeringsbesluit WVO 2020 (Driver)
Naar  : Art. 3.20 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Afname centraal examen (Driver)
Object ID  : 19d42c37-9d6d-4d06b-dddf-2f2801a4990
Original ID  : id-19d42c379d6d4d06bdddf2f2801a4990
Semanticsearch  : id-19d42c379d6d4d06bdddf2f2801a4990
ArchiMate-views  :