Id-294613e7cc764a328bb32152b8c54334

ArchiMate-modellen > FORA > ServingRelationships > Id-294613e7cc764a328bb32152b8c54334
ArchiMate-relatie Id-294613e7cc764a328bb32152b8c54334
ArchiMate_ServingRelationship.png
Relatietype  : ServingRelationship
Relatie-id  : FORA/id-294613e7-cc76-4a328-bb32-152b8c54334
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Beheer uitleengegevens mediatheek (ApplicationFunction)
Naar  : (Toegang tot) aanbod leermateriaal (BusinessFunction)
Object ID  : 294613e7-cc76-4a328-bb32-152b8c54334
Object ID_nl  : 294613e7-cc76-4a328-bb32-152b8c54334
Original ID  : id-294613e7cc764a328bb32152b8c54334
Semanticsearch  : id-294613e7cc764a328bb32152b8c54334
ArchiMate-views  :