Leerling

ArchiMate-element Leerling
Elementtype  : Grouping
Element-id  : FORA/id-40e8bb90-6e49-44a4-8869-830d74f11dc1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerling
Documentatie  : Groep met persoonsgegevens en persoonlijke gegevens van leerlingen.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Groep
Object ID  : 40e8bb90-6e49-44a4-8869-830d74f11dc1
Object ID_nl  : 40e8bb90-6e49-44a4-8869-830d74f11dc1
Original ID  : id-40e8bb90-6e49-44a4-8869-830d74f11dc1
Semanticsearch  : leerling
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Groep met persoonsgegevens en persoonlijke gegevens van leerlingen. (Grouping) Leerling Standaard die het [[Keten-ID (ECK-ID)]] beschrijft (Constraint) ECK ID Familienaam leerling Voornaam of -namen leerling (incl. voorletters) E-mailadres leerling Naam van de school waar de leerling momenteel onderwijs volgt (BusinessObject) Algemene contactgegev- ens Constraint Begrippenset leerlingkenme- rken Woon- of verblijfadres van de leerling Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers (BusinessObject) Overige contactgegev- ens Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs (bijvoorbeeld: leerling vrij op bepaalde dag). Wordt waarschijnlijk niet gebruikt in het primaire proces, hooguit voor planning en verantwoording (statistiek) (BusinessObject) Godsdienst Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school. (BusinessObject) Beeldmateriaal Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport Docent (BusinessObject) Leraar Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen) (BusinessObject) Gezondheidsg- egevens Unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten. (BusinessObject) Keten-ID (ECK-ID) Administratienummer dat door de school aan de leerling wordt toegekend (BusinessObject) Leerlingnumm- er In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. (BusinessObject) PGN Geslacht van de leerling Geboortedatum van de leerling (BusinessObject) Persoonlijke kenmerken Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) Nu ook nog opleidingsniveau van ouders, zal snel aangepast worden want niet meer relevant voor de telling van leerlingen (BusinessObject) Gegevens ouder / verzorger / voogd Nationaliteit en geboorteplaats van de leerling (BusinessObject) Nationaliteit en geboorteplaats Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 30-09-2023 20:29:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-09-2023 20:29:13 CEST