BP Provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor LAS

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > BP Provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor LAS
Beschrijving
De standaard UWLR client waarmee Basispoort de gegevens van leerlingen, onderwijsinstellingen en medewerkers uitleest bij alle aangesloten LASsen. Uitlezen gebeurt nachtelijk, in batches.


Contextdiagram
FORA
De standaard UWLR client waarmee Basispoort de gegevens van leerlingen, onderwijsinstellingen en medewerkers uitleest bij alle aangesloten LASsen. Uitlezen gebeurt nachtelijk, in batches. (ApplicationFunction) BP Provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor LAS Landelijke voorziening die ondersteunt dat voor het primair onderwijs vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen bereikbaar is via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Voordat een student kan werken met [[Educatieve applicatie]]s en toetsapplicaties moeten bepaalde leerling-/studentgegevens van de school naar deze applicaties worden overgedragen om de applicaties voor de leerlingen/studenten in te richten. Ook kunnen de resultaten en voortgang overgedragen worden naar het leerlingadministratiesysteem cq studentinformatiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerling/student-gegevens en resultaten te faciliteren. (Constraint) UWLR AssignmentRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:08:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:08:38 CEST


Details ArchiMate-element BP Provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor LAS
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-638a0546-a1ec-48e2b-efd2-82921f1b1c4
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-638a0546-a1ec-48e2b-efd2-82921f1b1c4
ArchiMate-model  : FORA
Label  : BP Provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor LAS
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 638a0546-a1ec-48e2b-efd2-82921f1b1c4
Original ID  : id-638a0546a1ec48e2befd282921f1b1c4
Semanticsearch  : bp provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor las