BP Provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor LAS

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > BP Provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor LAS
ArchiMate-element BP Provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor LAS
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-638a0546-a1ec-48e2b-efd2-82921f1b1c4
ArchiMate-model  : FORA
Label  : BP Provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor LAS
Documentatie  : De standaard UWLR client waarmee Basispoort de gegevens van leerlingen, onderwijsinstellingen en medewerkers uitleest bij alle aangesloten LASsen. Uitlezen gebeurt nachtelijk, in batches.
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 638a0546-a1ec-48e2b-efd2-82921f1b1c4
Object ID_nl  : 638a0546-a1ec-48e2b-efd2-82921f1b1c4
Original ID  : id-638a0546a1ec48e2befd282921f1b1c4
Semanticsearch  : bp provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor las
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De standaard UWLR client waarmee Basispoort de gegevens van leerlingen, onderwijsinstellingen en medewerkers uitleest bij alle aangesloten LASsen. Uitlezen gebeurt nachtelijk, in batches. (ApplicationFunction) BP Provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor LAS Landelijke voorziening die ondersteunt dat voor het primair onderwijs vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen bereikbaar is via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Voordat een student kan werken met [[Educatieve applicatie]]s en toetsapplicaties moeten bepaalde leerling-/studentgegevens van de school naar deze applicaties worden overgedragen om de applicaties voor de leerlingen/studenten in te richten. Ook kunnen de resultaten en voortgang overgedragen worden naar het leerlingadministratiesysteem cq studentinformatiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerling/student-gegevens en resultaten te faciliteren. (Constraint) UWLR Informatie-uitwisseling met bijvoorbeeld een samenwerkingsverband over de leerontwikkeling van leerlingen. (BusinessFunction) Uitwisselen leerlinginforma- tie AssignmentRelationship RealizationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 24-11-2023 11:46:36 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-11-2023 11:46:36 CET