(M) Gegevens

Beschrijving
Gegevensverzameling die gelezen en of geschreven ("access") wordt door een Referentiecomponent, bij het uitvoeren van een Applicatiefunctie. Een Gegevensverzameling leidt tot ("Realiseert") Informatie. Gegevens hebben een relatie ("geassocieerd") met andere Gegevens, bijvoorbeeld studieresultaten hebben een relatie met een leerling. Gegevens kunnen gegevenssets bevatten ("aggregate"), bijvoorbeeld leerlinggegevens bevatten informatie over het adres en woonplaats van de leerling, inschrijfgegevens van de leerling.


Contextdiagram
FORA
Gegevensverzameling die gelezen en of geschreven ("access") wordt door een Referentiecomponent, bij het uitvoeren van een Applicatiefunctie. Een Gegevensverzameling leidt tot ("Realiseert") Informatie. Gegevens hebben een relatie ("geassocieerd") met andere Gegevens, bijvoorbeeld studieresultaten hebben een relatie met een leerling. Gegevens kunnen gegevenssets bevatten ("aggregate"), bijvoorbeeld leerlinggegevens bevatten informatie over het adres en woonplaats van de leerling, inschrijfgegevens van de leerling. (DataObject) (M) Gegevens Gegevens die in het kader van het uitoefenen van Bedrijfsfuncties worden vastgelegd en verwerkt ("access"). Een Bedrijfsfunctie verwerkt Informatie vanuit een bepaalde specifieke Grondslag ("associatie met de access-relatie"). De Organisatie of Rol die verantwoordelijk is voor de de Bedrijfsfunctie, heeft ("associatie met de access-relatie") een bepaalde zeggenschap over de gegevens. Informatie maakt deel uit van ("Aggregate"") een Bedrijfsdomein. Informatie is gebaseerd op ("gerealiseerd door") Gegevens. Informatie kan uit meerdere sub-onderdelen bestaan ("aggregate"). Informatie kan verwijzen naar ("associatie") andere, gerelateerde informatie. (BusinessObject) (M) Informatie Bundel van nauw gerelateerde functionaliteit, die door (meestal) een Referentiecomponent gerealiseerd ("assigned") wordt. Een Applicatiefunctie maakt deel uit ("aggregates") een Bedrijfsdomein en ondersteunt ("serves") een of meer Bedrijfsfuncties. Het lezen en schrijven ("acces") van Gegevens van de Referentiecomponent wordt op niveau van de Applicatiefunctie gemodelleerd. Een applicatiefunctie kan bestaan uit ("aggregate") sub-applicatiefuncties en kan andere applicatiefuncties helpen ("serve"). (ApplicationFunction) (M) Applicatiefunct- ie AssociationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship RW Deze svg is op 16-04-2024 09:51:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-04-2024 09:51:27 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element (M) Gegevens
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : DataObject
Element-id  : FORA/id-87258987-1595-46109-80dd-aa4a34c91b1
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-87258987-1595-46109-80dd-aa4a34c91b1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : (M) Gegevens
SWC type  : Gegevens
SWC status  : Concept
Object ID  : 87258987-1595-46109-80dd-aa4a34c91b1
Object ID_nl  : 87258987-1595-46109-80dd-aa4a34c91b1
Original ID  : id-8725898715954610980ddaa4a34c91b1
Semanticsearch  : (m) gegevens