Orthopedagogisch Didactisch Centrum

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Orthopedagogisch Didactisch Centrum
Beschrijving
Een orthopedagogisch didactisch centrum is een bovenschoolse voorziening, verbonden aan een samenwerkingsverband. De leerlingen die gebruikmaken van de diensten van het orthopedagogisch didactisch centrum zijn ingeschreven bij reguliere scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen uit het samenwerkingsverband zijn verantwoordelijk voor de (bekostiging van) de huisvesting van het orthopedagogisch didactisch centrum.Details ArchiMate-element Orthopedagogisch Didactisch Centrum
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-e2238f66-8c6a-4b209-1248-60e49b076d3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-e2238f66-8c6a-4b209-1248-60e49b076d3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Orthopedagogisch Didactisch Centrum
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Alias  : OPDC
Externe verwijzing  : https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/passend-onderwijs/als-onderwijs-niet-lukt/orthopedagogisch-didactisch-centrum-opdc/
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : e2238f66-8c6a-4b209-1248-60e49b076d3
Original ID  : id-e2238f668c6a4b209124860e49b076d3
Semanticsearch  : orthopedagogisch didactisch centrum