Regulier onderwijs

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Regulier onderwijs
Beschrijving
Regulier onderwijs is de verzamelterm voor onderwijs dat zich niet richt tot speciale doelgroepen, zoals buitengewoon en speciaal onderwijs. Op een reguliere school zitten dus overwegend kinderen die een gewone ontwikkeling doormaken.


Contextdiagram
FORA
Regulier onderwijs is de verzamelterm voor onderwijs dat zich niet richt tot speciale doelgroepen, zoals buitengewoon en speciaal onderwijs. Op een reguliere school zitten dus overwegend kinderen die een gewone ontwikkeling doormaken. (BusinessObject) Regulier onderwijs Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing, zelfevaluatie en peerevaluatie (collegiale toetsing). Onderwijs wordt binnen een door de overheid bepaalde structuur gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn opgeleid, zoals onderwijzers, leraren en docenten. (BusinessObject) Onderwijs Het voortgezet onderwijs, bedoeld in deze wet, omvat het onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs en na het speciaal onderwijs. Het omvat niet het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. (BusinessObject) Voortgezet onderwijs Basisonderwijs is het onderwijs bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van omstreeks 4 jaar. Het legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. (BusinessObject) Basisonderwijs AggregationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat Deze svg is op 14-05-2024 18:58:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:58:06 CEST


Details ArchiMate-element Regulier onderwijs
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-e9d78d1f-fffb-4967b-8b76-772139df553
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-e9d78d1f-fffb-4967b-8b76-772139df553
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Regulier onderwijs
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Niet ingevuld
Integriteit  : Niet ingevuld
Vertrouwelijkheid  : Niet ingevuld
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : e9d78d1f-fffb-4967b-8b76-772139df553
Original ID  : id-e9d78d1ffffb4967b8b76772139df553
Semanticsearch  : regulier onderwijs