Referentiekader taal en rekenen

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 20 mrt 2024 om 17:22 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240320).xml-20240320123633)
ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Referentiekader taal en rekenen
Beschrijving
Het referentiekader taal en rekenen is het geheel van referentieniveaus en beschrijft wat leerlingen moeten kennen en kunnen m.b.t. de Nederlandse taal en rekenen/wiskunde op een bepaald overgangsmoment in het onderwijsDetails ArchiMate-element Referentiekader taal en rekenen
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-98156f01-4ce2-42e6a-8aca-e319b96131d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-98156f01-4ce2-42e6a-8aca-e319b96131d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Referentiekader taal en rekenen
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Onderwijs
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
Sector  : FO
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 98156f01-4ce2-42e6a-8aca-e319b96131d
Object ID_nl  : 98156f01-4ce2-42e6a-8aca-e319b96131d
Original ID  : id-98156f014ce242e6a8acae319b96131d
Semanticsearch  : referentiekader taal en rekenen