Identiteit

Beschrijving
De eenheid waarmee een entiteit (bijvoorbeeld gebruiker] wordt geassocieerd in de digitale keten. Iedere identiteit heeft een unieke identifier binnen een bepaald domein, zoals een leerlingnummer in een schooladmnistratie. ECK D&T 2.1, Edu-K programma VO-start 2018/2019


Contextdiagram
FORA
De eenheid waarmee een entiteit (bijvoorbeeld gebruiker] wordt geassocieerd in de digitale keten. Iedere identiteit heeft een unieke identifier binnen een bepaald domein, zoals een leerlingnummer in een schooladmnistratie. ECK D&T 2.1, Edu-K programma VO-start 2018/2019 (DataObject) Identiteit Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van gegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling identiteitgegev- ens De eenheid waarmee een onderwijsinstelling wordt geassocieerd in de digitale keten. (DataObject) Onderwijsinste- llingsID Het beheer (aanmaken, onderhouden en eventueel vernietigen) van digitale identiteiten. (ApplicationFunction) Beheer identiteitsgege- vens Functionaliteit voor het authenticeren van een gebruiker, d.w.z. het controleren van de geclaimde identiteit van een gebruiker aan de hand van een authenticatiemiddel. (ApplicationFunction) Gebruikersaut- henticatiefunct- ie Functionaliteit voor het autoriseren van een gebruiker, d.w.z. het controleren of de (via Beheer autorisaties) aan de gebruiker (de geauthentiseerde identiteit) toegekende rechten toegang geven tot een object (systeem of bestand). (ApplicationFunction) Gebruikersaut- orisatiefunctie Unieke identificatie van een leerling die wordt gebruikt om de leerling te identificeren binnen het domein van de Educatieve Keten. (DataObject) ECK ID AccessRelationship W AssociationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:31:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:31:27 CEST


Details ArchiMate-element Identiteit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : DataObject
Element-id  : FORA/id-0c705b16-0242-41bb-b783-72d52714f649
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0c705b16-0242-41bb-b783-72d52714f649
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Identiteit
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Gegevens
FORA-type  : Gegevenselement
Object ID  : 0c705b16-0242-41bb-b783-72d52714f649
Original ID  : id-0c705b16-0242-41bb-b783-72d52714f649
Semanticsearch  : identiteit