Toetscatalogus

Beschrijving
Een lijst met informatie over beschikbare toetsen.Details ArchiMate-element Toetscatalogus
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-1dfe4eec-f100-444a8-912f-d059e35136d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-1dfe4eec-f100-444a8-912f-d059e35136d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Toetscatalogus
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Onderwijs
Sector  : FO
Beschikbaarheid  : Niet ingevuld
Integriteit  : Niet ingevuld
Vertrouwelijkheid  : Niet ingevuld
Bron  : [FORA-WG Processen]
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 1-11-2023
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 1dfe4eec-f100-444a8-912f-d059e35136d
Original ID  : id-1dfe4eecf100444a8912fd059e35136d
Semanticsearch  : toetscatalogus