Onderwijsbestuurder

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Onderwijsbestuurder
Beschrijving
Een persoon die in het bestuur van de onderwijs organisatie zit.Details ArchiMate-element Onderwijsbestuurder
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-20e64cbc-a1eb-48c1a-5912-ff6157e5758
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-20e64cbc-a1eb-48c1a-5912-ff6157e5758
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsbestuurder
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Synoniem  : Schoolbestuurder
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 20e64cbc-a1eb-48c1a-5912-ff6157e5758
Original ID  : id-20e64cbca1eb48c1a5912ff6157e5758
Semanticsearch  : onderwijsbestuurder