Registreren medewerker

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Registreren medewerker
Beschrijving
Het vastleggen en documenteren van relevante informatie met betrekking tot een nieuwe medewerker, zoals persoonlijke gegevens, contactinformatie, functietitel, startdatum en andere relevante details, om een gestructureerd overzicht van het personeelsbestand te behouden.


Contextdiagram
FORA
Het vastleggen en documenteren van relevante informatie met betrekking tot een nieuwe medewerker, zoals persoonlijke gegevens, contactinformatie, functietitel, startdatum en andere relevante details, om een gestructureerd overzicht van het personeelsbestand te behouden. (BusinessProcess) Registreren medewerker Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelsza- ken BusinessEvent Externe medewerker overgenomen in (vast) dienstverband BusinessEvent Geregistreerd- e medewerker BusinessEvent Instroom personeel via uitzendbureau Het samenstellen en organiseren van alle relevante documentatie en informatie met betrekking tot het zij-instroomproces van een medewerker, met als doel een gestructureerd en toegankelijk dossier te creëren dat de stappen, beslissingen en benodigde documenten documenteert. Hierin zit o.a. het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek en het sluiten van een begeleidings en scholingsovereenkomst. (BusinessProcess) Inrichten zij- instroom dossier Het beheer van gegevens over contracten, waaronder het bewaken van afspraken met leveranciers. (BusinessProcess) Beheren contracten Het verzamelen, registreren en verwerken van alle relevante gegevens met betrekking tot een nieuwe medewerker, zoals persoonlijke informatie, arbeidsvoorwaarden en andere benodigde gegevens, om het administratieve proces van indiensttreding te voltooien. (BusinessProcess) Verwerken gegevens BusinessEvent Medewerker gecontracteerd Instroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon. (BusinessFunction) Instroom personeel Het valideren en verwerken van de gegevens van een nieuwe medewerker (BusinessProcess) Verwerken personeelsge- gevens Het monitoren of een personeelsdossier compleet is. Het personeelsdossier is compleet wanneer alle persoonsgegevens, documenten (VOG/Diploma's/Certificaten) ingevoerd en gevalideerd zijn. (BusinessProcess) Monitoren compleetheid personeelsdos- sier Het uitvoeren van het proces waarin aanvragen voor benodigdheden worden ontvangen, gecontroleerd en verwerkt, met als doel ervoor te zorgen dat medewerkers over de nodige middelen en voorzieningen beschikken om hun taken effectief uit te voeren. (BusinessProcess) Verwerken aanvragen ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:11:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:11:38 CEST


Details ArchiMate-element Registreren medewerker
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-3d966830-864f-498f8-7c6d-13849724f0e
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-3d966830-864f-498f8-7c6d-13849724f0e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Registreren medewerker
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 3d966830-864f-498f8-7c6d-13849724f0e
Original ID  : id-3d966830864f498f87c6d13849724f0e
Semanticsearch  : registreren medewerker