Passend onderwijs

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Passend onderwijs
Beschrijving
Passend onderwijs is de manier waarop extra ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd zodat ze op een eigen manier en tempo kennis kunnen opdoen. Het is geen aparte schoolsoort.


Contextdiagram
FORA
Passend onderwijs is de manier waarop extra ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd zodat ze op een eigen manier en tempo kennis kunnen opdoen. Het is geen aparte schoolsoort. (BusinessObject) Passend onderwijs Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Het speciaal onderwijs is onderwijs voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding en ondersteuning nodig hebben, vaak gecombineerd met jeugdhulp en/of zorg. (BusinessObject) (Voortgezet) speciaal onderwijs Speciaal basisonderwijs is regulier onderwijs voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte (BusinessObject) Speciaal basisonderwijs Onderwijsondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van basis- en extra ondersteuning (onderwijsinhoudelijke en (ortho)pedagogische interventies) die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. (BusinessObject) Onderwijsond- ersteuning Zorgplicht is de verplichting voor scholen om ervoor te zorgen dat iedere leerling met een extra ondersteuningsbehoefte op een passende onderwijsplek terecht komt. (BusinessObject) Zorgplicht AggregationRelationship AssociationRelationship biedt aan AssociationRelationship biedt aan AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat aanbieden van Deze svg is op 14-05-2024 19:11:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:11:16 CEST


Details ArchiMate-element Passend onderwijs
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-41cc0d36-89b3-49649-8bc6-5991786a980
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-41cc0d36-89b3-49649-8bc6-5991786a980
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Passend onderwijs
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Niet ingevuld
Integriteit  : Niet ingevuld
Vertrouwelijkheid  : Niet ingevuld
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Externe verwijzing  : https://www.poraad.nl/themas/passend-onderwijs/instrumentarium
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 41cc0d36-89b3-49649-8bc6-5991786a980
Original ID  : id-41cc0d3689b3496498bc65991786a980
Semanticsearch  : passend onderwijs