Rapportagefunctie financiële gegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Rapportagefunctie financiële gegevens
Beschrijving
Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent financiën.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent financiën. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie financiële gegevens Het beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Financieel beheer en bekostiging Bij het verplichtingenstelsel worden alle bedragen die aan contracten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) worden afgesloten, als uitgaven in de begroting opgenomen. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Verplichting Een journaalpost geeft bij dubbel boekhouden voor financiële feiten aan welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden. Voor elke journaalpost zijn het (totaal van het) debet- en creditbedrag gelijk. Een journaalpost bestaat dan ook altijd uit minimaal twee regels, het zijn er vaak ook meer. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Journaalpost Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Vordering Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Een kostenplaats is een verzameling grootboekrekeningen die samen het totaal van een kostenonderdeel vormt. (BusinessObject) Kostenplaats ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:09:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:09:40 CEST


Details ArchiMate-element Rapportagefunctie financiële gegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-58033259-7642-4fdeb-e466-7b11b5ff159
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-58033259-7642-4fdeb-e466-7b11b5ff159
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Rapportagefunctie financiële gegevens
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Applicatiefunctie
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 58033259-7642-4fdeb-e466-7b11b5ff159
Original ID  : id-5803325976424fdebe4667b11b5ff159
Semanticsearch  : rapportagefunctie financiële gegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions