Financieel beheer en bekostiging

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Financieel beheer en bekostiging
Beschrijving
Het beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie.


Contextdiagram
FORA
Het beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Financieel beheer en bekostiging Verantwoordelijkheid voor het aanmaken, verwerken en verwijderen van grootboekrekeningen (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Verantwoordelijkheid voor het (laten) uitvoeren van de overdracht van geld of goederen aan een andere partij (bron: Wikipedia) (BusinessFunction) Betaling Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent financiën. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie financiële gegevens Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverlener- s (fac, hrm, fin, etc.) Het innen van vrijwillige ouderbijdragen. (BusinessFunction) Inning ouderbijdragen Beheer van activa (BusinessFunction) Activabeheer Afdeling die belast is met het uitvoeren van het financieel beleid van de organisatie (BusinessRole) Afdeling financiële administratie Het uitbrengen van facturen, onderdeel van financieel beheer. (BusinessFunction) Facturering Beheer van debiteuren (BusinessFunction) Debiteurenbe- heer Het opstellen van een schatting vooraf van de baten en lasten op het niveau van het schoolbestuur of voor een specifieke school ('Schoolbegroting'). (BusinessFunction) Begroting Salarisverwerking omvat activiteiten met betrekking tot het verwerken van salarisbetaling, en ook de verwerking van declaraties. (BusinessFunction) Salarisverwerk- ing Beheer van crediteuren (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Het toedelen, bestemmen en aanwenden van bekostigingsgelden en het bewaken dat uitgaven vallen binnen de bekostigingsvoorwaarden. (BusinessFunction) Bekostigingsb- eheer Beheer van passiva (BusinessFunction) Passivabeheer AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:06:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:06:03 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Financieel beheer en bekostiging
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-833dc02a-3c95-4e4d-9b08-c2fd951a3371
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-833dc02a-3c95-4e4d-9b08-c2fd951a3371
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Financieel beheer en bekostiging
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Hoofdbedrijfsfunctie
Object ID  : 833dc02a-3c95-4e4d-9b08-c2fd951a3371
Original ID  : id-833dc02a-3c95-4e4d-9b08-c2fd951a3371
Semanticsearch  : financieel beheer en bekostiging