Id-7420355f-171c-42b3-ad7e-4856651dbf9f

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Id-7420355f-171c-42b3-ad7e-4856651dbf9f
ArchiMate-relatie Id-7420355f-171c-42b3-ad7e-4856651dbf9f
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-7420355f-171c-42b3-ad7e-4856651dbf9f
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Ministerie van OCW (BusinessActor)
Naar  : DUO (BusinessActor)
Documentatie  : aansturing DUO door OCW
Referentie  : wet PO art 178b e.v., wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie beleid en wetgeving
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : beleid
Gegevenssoort  : Instelling, organsiatie en bestuur
Object ID  : 7420355f-171c-42b3-ad7e-4856651dbf9f
Original ID  : id-7420355f-171c-42b3-ad7e-4856651dbf9f
Semanticsearch  : id-7420355f-171c-42b3-ad7e-4856651dbf9f
ArchiMate-views  :