Referentieniveau rekenen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Referentieniveau rekenen
Beschrijving
Een referentieniveau rekenen is een beschrijving van de rekenvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs.Details ArchiMate-element Referentieniveau rekenen
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-8bb4c3f8-f4d5-4aaa9-e126-cf28ec3323f
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-8bb4c3f8-f4d5-4aaa9-e126-cf28ec3323f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Referentieniveau rekenen
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Onderwijs
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Toelichting  : Het geheel aan beschrijvingen wordt aangeduid met ‘het referentiekader’ en is vastgelegd in de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen die op 1 augustus 2010 van kracht is geworden.
Afgeleid van  : rijksoverheid.nl, https://wij-leren.nl/referentieniveau.php
Status  : Definitief
Sector  : FO
Statusdatum  : 12-7-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 8bb4c3f8-f4d5-4aaa9-e126-cf28ec3323f
Object ID_nl  : 8bb4c3f8-f4d5-4aaa9-e126-cf28ec3323f
Original ID  : id-8bb4c3f8f4d54aaa9e126cf28ec3323f
Semanticsearch  : referentieniveau rekenen