Zorgcoördinator

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Zorgcoördinator
Beschrijving
De zorgcoördinator is de spil van de leerlingondersteuning op school. De zorgcoördinator neemt beslissingen bij de uitvoering van het zorgbeleid en over de wijze waarop het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de school. Daarnaast vertegenwoordigt de zorgcoördinator de onderwijsinstelling in het samenwerkingsverband (SWV).


Contextdiagram
FORA
De zorgcoördinator is de spil van de leerlingondersteuning op school. De zorgcoördinator neemt beslissingen bij de uitvoering van het zorgbeleid en over de wijze waarop het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de school. Daarnaast vertegenwoordigt de zorgcoördinator de onderwijsinstelling in het samenwerkingsverband (SWV). (BusinessObject) Zorgcoördinat- or Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministr- atiesysteem Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg In het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) legt het samenwerkingsverband vast hoe passend onderwijs in hun regio wordt vormgegeven, d.w.z. de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. (BusinessObject) Ondersteunin- gsplan De inzet van zorg / begeleiding aan (zorg)leerlingen met behoefte aan ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied, met een beperking of chronische ziekte. (BusinessObject) Zorginzet Een zorgrapport beschrijft de bevindingen m.b.t. een (zorg)leerling die zorg / ondersteuning nodig heeft. (BusinessObject) Zorgrapport AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship beslist m.b.t. wijze van vormgeving en uitvoering van AssociationRelationship gecoördineerd door AssociationRelationship opgesteld door Deze svg is op 14-05-2024 19:00:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:00:33 CEST


Details ArchiMate-element Zorgcoördinator
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-c6c003d8-8235-49d7b-7061-b86693cc1cf
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c6c003d8-8235-49d7b-7061-b86693cc1cf
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Zorgcoördinator
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : c6c003d8-8235-49d7b-7061-b86693cc1cf
Original ID  : id-c6c003d8823549d7b7061b86693cc1cf
Semanticsearch  : zorgcoördinator