Cc1b1c62-de6a-445b-a469-68cf776def8d

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Cc1b1c62-de6a-445b-a469-68cf776def8d
ArchiMate-relatie Cc1b1c62-de6a-445b-a469-68cf776def8d
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-cc1b1c62-de6a-445b-a469-68cf776def8d
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : DUO (BusinessActor)
Documentatie  : instellinggegevens voor DUO
Referentie  : wet onderwijstoezicht, wet PO, wet VO, wet expertisecentra ; ROSA: ketenfunctie beleid en wetgeving
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : instelling
Gegevenssoort  : Instelling, organsiatie en bestuur
Object ID  : cc1b1c62-de6a-445b-a469-68cf776def8d
Original ID  : cc1b1c62-de6a-445b-a469-68cf776def8d
Semanticsearch  : cc1b1c62-de6a-445b-a469-68cf776def8d
ArchiMate-views  :