Informatievoorzieningbeheer

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Informatievoorzieningbeheer
Beschrijving
Instandhouding en onderhoud (functioneel beheer) van de ict-voorzieningen voor het ondersteunen van onderwijsactiviteiten en -diensten door het bieden van functionaliteit voor het tijdig en juist verwerken, gebruiken en beheren van informatie.


Contextdiagram
FORA
Instandhouding en onderhoud (functioneel beheer) van de ict-voorzieningen voor het ondersteunen van onderwijsactiviteiten en -diensten door het bieden van functionaliteit voor het tijdig en juist verwerken, gebruiken en beheren van informatie. (BusinessFunction) Informatievoor- zieningbeheer Het ervoor zorgen dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de instelling ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatieman- agement Functionaliteit voor de uitwisseling van gegevens tussen bron- en doelsystemen (serviceaanvragers en serviceaanbieders). De zogenoemde connecting services, orchestration en service bus. * Enterprise Application Integration * Gateways * Message Broker * ESB (ApplicationFunction) Service- communicatie- functie Instandhouding en onderhoud (functioneel beheer) van de ict-voorzieningen voor het ondersteunen van onderwijsactiviteiten en -diensten door het bieden van functionaliteit voor het tijdig en juist verwerken, gebruiken en beheren van informatie. (BusinessProcess) Uitvoeren functioneel beheer Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent architectuurbeschrijvingen, principes, standaardprofielen en technisch referentiemodel. (ApplicationFunction) Beheer architectuurm- odellen AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:58:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:58:13 CEST


Details ArchiMate-element Informatievoorzieningbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-e846b339-22e5-4759a-53ef-7a2bf44de57
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-e846b339-22e5-4759a-53ef-7a2bf44de57
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatievoorzieningbeheer
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : e846b339-22e5-4759a-53ef-7a2bf44de57
Original ID  : id-e846b33922e54759a53ef7a2bf44de57
Semanticsearch  : informatievoorzieningbeheer