Informatiemanagement

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Informatiemanagement
ArchiMate-element Informatiemanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-833dc02e-f3e2-4ce9-a9f6-5df7d380a318
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemanagement
Documentatie  : Het ervoor zorgen dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de instelling ontstaan worden vertaald in informatievoorziening.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 833dc02e-f3e2-4ce9-a9f6-5df7d380a318
Object ID_nl  : 833dc02e-f3e2-4ce9-a9f6-5df7d380a318
Original ID  : id-833dc02e-f3e2-4ce9-a9f6-5df7d380a318
Semanticsearch  : informatiemanagement
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ervoor zorgen dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de instelling ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatieman- agement Advies-dienstverlening op het gebied van informatievoorziening (BusinessFunction) Advies domein informatievoor- ziening Instandhouding en onderhoud (functioneel beheer) van de ict-voorzieningen voor het ondersteunen van onderwijsactiviteiten en -diensten door het bieden van functionaliteit voor het tijdig en juist verwerken, gebruiken en beheren van informatie. (BusinessFunction) Informatievoor- zieningbeheer Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Het ontwikkelen van applicaties teneinde in de benodigde informatievoorziening te kunnen voorzien. Dit omvat: - software engineering - softwarebeheer - uitrol van software / applicaties (BusinessFunction) Applicatie- ontwikkeling Vastgestelde gedragslijn voor de realisatie van doelstellingen en verplichtingen op het gebied van fysieke, sociale en digitale beveiliging. (BusinessFunction) Beleid beveiliging Het geheel van activiteiten, waaronder het organiseren, catalogiseren, lokaliseren, opbergen, ophalen en onderhouden van gegevens, om in de onderwijsinstelling op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeh- eer AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 24-11-2023 13:31:58 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-11-2023 13:31:58 CET