Informatiemanagement

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Informatiemanagement
Beschrijving
Het ervoor zorgen dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de instelling ontstaan worden vertaald in informatievoorziening.


Contextdiagram
FORA
Het ervoor zorgen dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de instelling ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatieman- agement Advies-dienstverlening op het gebied van informatievoorziening (BusinessFunction) Advies domein informatievoor- ziening Instandhouding en onderhoud (functioneel beheer) van de ict-voorzieningen voor het ondersteunen van onderwijsactiviteiten en -diensten door het bieden van functionaliteit voor het tijdig en juist verwerken, gebruiken en beheren van informatie. (BusinessFunction) Informatievoor- zieningbeheer Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Het ontwikkelen van applicaties teneinde in de benodigde informatievoorziening te kunnen voorzien. Dit omvat: - software engineering - softwarebeheer - uitrol van software / applicaties (BusinessFunction) Applicatie- ontwikkeling Vastgestelde gedragslijn voor de realisatie van doelstellingen en verplichtingen op het gebied van fysieke, sociale en digitale beveiliging. (BusinessFunction) Beleid beveiliging Het geheel van activiteiten, waaronder het organiseren, catalogiseren, lokaliseren, opbergen, ophalen en onderhouden van gegevens, om in de onderwijsinstelling op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeh- eer AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:06:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:06:02 CEST


Details ArchiMate-element Informatiemanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-833dc02e-f3e2-4ce9-a9f6-5df7d380a318
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-833dc02e-f3e2-4ce9-a9f6-5df7d380a318
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemanagement
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Hoofdbedrijfsfunctie
Object ID  : 833dc02e-f3e2-4ce9-a9f6-5df7d380a318
Original ID  : id-833dc02e-f3e2-4ce9-a9f6-5df7d380a318
Semanticsearch  : informatiemanagement