Rapport

Beschrijving
Een rapport is een overzicht van de schoolprestaties van een leerling.Details ArchiMate-element Rapport
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-1b443f8f-6638-4ef8a-5784-fdb769fbcb3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-1b443f8f-6638-4ef8a-5784-fdb769fbcb3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Rapport
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijs
Synoniem  : Schoolrapport
Toelichting  : Meestal wordt de prestatie voor een bepaald vak uitgedrukt in een (rapport)cijfer, soms ook met een beoordeling in woorden.
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 1b443f8f-6638-4ef8a-5784-fdb769fbcb3
Original ID  : id-1b443f8f66384ef8a5784fdb769fbcb3
Semanticsearch  : rapport