Donatie

Beschrijving
Geldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de ouderbijdragen, waarvoor het bevoegd gezag geen tegenprestatie levert.Details ArchiMate-element Donatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-1cec8ffc-f65b-4f118-314a-871e234aeff
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-1cec8ffc-f65b-4f118-314a-871e234aeff
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Donatie
Bron  : Convenant Scholen primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bedrijfsvoering
Externe verwijzing  : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/documenten/rapporten/2020/02/11/bijlage-sponsorconvenant-2020-2022
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 1cec8ffc-f65b-4f118-314a-871e234aeff
Original ID  : id-1cec8ffcf65b4f118314a871e234aeff
Semanticsearch  : donatie