Schoolsoort

Beschrijving
Een schoolsoort is een bij wet geregeld opleidingstraject voor leerlingen in het funderend onderwijs na de periode van het basisonderwijsDetails ArchiMate-element Schoolsoort
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-45a62727-72e7-44d7b-1af7-f6dd1d4f5a5
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-45a62727-72e7-44d7b-1af7-f6dd1d4f5a5
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Schoolsoort
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Niet ingevuld
Integriteit  : Niet ingevuld
Vertrouwelijkheid  : Niet ingevuld
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Onderwijs
Synoniem  : Schooltype
Toelichting  : De regelgeving spreekt van schoolsoort, niet van schooltype
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Voorbeeld  : vmbo-basis, -kader, gemengde leerweg, theoretische leerweg, havo, vwo (dat uiteenvalt in atheneum en gymnasium)
Sector  : VO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 45a62727-72e7-44d7b-1af7-f6dd1d4f5a5
Object ID_nl  : 45a62727-72e7-44d7b-1af7-f6dd1d4f5a5
Original ID  : id-45a6272772e744d7b1af7f6dd1d4f5a5
Semanticsearch  : schoolsoort