Speciale / intensieve ondersteuning

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Speciale / intensieve ondersteuning
Beschrijving
Speciale / intensieve ondersteuning is een vorm van extra ondersteuning die door een specialist moet worden verzorgd.


Contextdiagram
FORA
Speciale / intensieve ondersteuning is een vorm van extra ondersteuning die door een specialist moet worden verzorgd. (BusinessObject) Speciale / intensieve ondersteuning Extra ondersteuning omvat alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen. Wordt aangeboden met behulp van het samenwerkingsverband. (BusinessObject) Extra ondersteuning Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelings- perspectiefplan Iemand die speciale / intensieve ondersteuning verzorgt. (BusinessObject) Specialist Het speciaal onderwijs is onderwijs voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding en ondersteuning nodig hebben, vaak gecombineerd met jeugdhulp en/of zorg. (BusinessObject) (Voortgezet) speciaal onderwijs SpecializationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship is verplicht voor AssociationRelationship verzorgt AssociationRelationship wordt geboden door Deze svg is op 14-05-2024 19:10:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:10:20 CEST


Details ArchiMate-element Speciale / intensieve ondersteuning
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-50527a92-5d68-42569-259f-44391c19f03
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-50527a92-5d68-42569-259f-44391c19f03
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Speciale / intensieve ondersteuning
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 50527a92-5d68-42569-259f-44391c19f03
Original ID  : id-50527a925d6842569259f44391c19f03
Semanticsearch  : speciale / intensieve ondersteuning