Ouderbetrokkenheid ouder - school

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Ouderbetrokkenheid ouder - school
Beschrijving
Participatie en buitenschoolse activiteiten en extracurriculaire activiteiten, waaronder:
  • Algemene schoolmededelingen aan ouders
  • Informatieavonden
  • Activiteitencommissie
  • Voorleesouders, luizenouders
  • SchoolopvoeringDetails ArchiMate-element Ouderbetrokkenheid ouder - school
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-65e5e2ad-95b9-46dd-b8ea-eb975dd7ca7d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-65e5e2ad-95b9-46dd-b8ea-eb975dd7ca7d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Ouderbetrokkenheid ouder - school
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Hoofdbedrijfsfunctie
Object ID  : 65e5e2ad-95b9-46dd-b8ea-eb975dd7ca7d
Original ID  : id-65e5e2ad-95b9-46dd-b8ea-eb975dd7ca7d
Semanticsearch  : ouderbetrokkenheid ouder - school