Toezicht

ArchiMate-element Toezicht
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-700fe756-da73-4762a-3b45-07383e28118
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Toezicht
Documentatie  : "Het (intern) toezicht houden op het beleid en de behaalde resultaten van het uitvoerend bestuur.
De taken van intern toezichthouders bestaan onder meer uit:
- het toezien op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur;
- de naleving van de wettelijke verplichtingen en toepassing van de code voor goed bestuur;
- het toezien op rechtmatige en doelmatige besteding van middelen;
- het goedkeuren van de begroting, bestuursverslag en meerjarenplan (art. 17c lid 1 WPO, art. 28i lid 1 WEC, art. 24e1 lid 1 WVO). 
(Bron: Functionele scheiding van bestuur en tozeicht in de praktijk, Juli 2018, Inspectie van het Onderwijs)"
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 700fe756-da73-4762a-3b45-07383e28118
Object ID_nl  : 700fe756-da73-4762a-3b45-07383e28118
Original ID  : id-700fe756da734762a3b4507383e28118
Semanticsearch  : toezicht
ArchiMate-views  : 
Relaties  :