Houden toezicht op beleid

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Houden toezicht op beleid
Beschrijving
Het (intern) toezicht houden op het beleid en de behaalde resultaten van het uitvoerend bestuur.
De taken van intern toezichthouders bestaan onder meer uit:
- het toezien op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur;
- de naleving van de wettelijke verplichtingen en toepassing van de code voor goed bestuur;
- het toezien op rechtmatige en doelmatige besteding van middelen;
- het goedkeuren van de begroting, bestuursverslag en meerjarenplan.


Contextdiagram
FORA
Het (intern) toezicht houden op het beleid en de behaalde resultaten van het uitvoerend bestuur. De taken van intern toezichthouders bestaan onder meer uit: - het toezien op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur; - de naleving van de wettelijke verplichtingen en toepassing van de code voor goed bestuur; - het toezien op rechtmatige en doelmatige besteding van middelen; - het goedkeuren van de begroting, bestuursverslag en meerjarenplan. (BusinessProcess) Houden toezicht op beleid Het (intern) toezicht houden op het beleid en de behaalde resultaten van het uitvoerend bestuur. De taken van intern toezichthouders bestaan onder meer uit: - het toezien op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur; - de naleving van de wettelijke verplichtingen en toepassing van de code voor goed bestuur; - het toezien op rechtmatige en doelmatige besteding van middelen; - het goedkeuren van de begroting, bestuursverslag en meerjarenplan (art. 17c lid 1 WPO, art. 28i lid 1 WEC, art. 24e1 lid 1 WVO). (Bron: Functionele scheiding van bestuur en tozeicht in de praktijk, Juli 2018, Inspectie van het Onderwijs)" (BusinessFunction) Toezicht Onderzoekskader is een instrument van de Inspectie van het Onderwijs waarmee zij toezicht op het onderwijs of toezicht op de kwaliteit van het onderwijs houdt. (BusinessObject) Onderzoekska- der van de Inspectie van het Onderwijs Een strategisch beleidsplan (SBP) is vergelijkbaar met een schoolplan, maar dan voor de gehele organisatie. Een SBP beschrijft de missie, visie en waarden van de organisatie als uitgangspunt, en verwoord wat de plannen voor de komende jaren voor de organisatie zijn. Dit SBP vormt het kader voor de schoolplannen van de scholen voor de planperiode. (BusinessObject) Strategisch beleidsplan De interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. (BusinessObject) Interne toezichthouder Code goed bestuur is een sectoraal document waarin richting wordt gegeven aan goed bestuur in de betreffende sector. (BusinessObject) Code goed bestuur AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 19:26:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:26:58 CEST


Details ArchiMate-element Houden toezicht op beleid
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-34c318cf-1b88-4e079-0406-4a894e6a12c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-34c318cf-1b88-4e079-0406-4a894e6a12c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Houden toezicht op beleid
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 34c318cf-1b88-4e079-0406-4a894e6a12c
Original ID  : id-34c318cf1b884e07904064a894e6a12c
Semanticsearch  : houden toezicht op beleid