Incidentregistratie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Incidentregistratie
ArchiMate-element Incidentregistratie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-7098e963-c6f0-4f78-878e-fd4fd0c2815d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Incidentregistratie
Documentatie  : Het vastleggen van het wat, wanneer, wie, waar, waarmee, en waarom van gebeurtenissen die de gang van zaken in school verstoren of zouden kunnen verstoren. (cf. Definities van incidenten in het onderwijs - Advies, Mooij & De Wit (2009) i.o.v. Min.OCW)
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 7098e963-c6f0-4f78-878e-fd4fd0c2815d
Object ID_nl  : 7098e963-c6f0-4f78-878e-fd4fd0c2815d
Original ID  : id-7098e963-c6f0-4f78-878e-fd4fd0c2815d
Semanticsearch  : incidentregistratie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :