Belastingdienst

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessActors > Belastingdienst
Beschrijving
Agentschap van het Ministerie van Financien, belast met het invorderen van de rijksbelastingen.Details ArchiMate-element Belastingdienst
ArchiMate_Actor.png
Elementtype  : BusinessActor
Element-id  : FORA/id-ed455bcf-d155-4d3f-a988-cee3794c14a3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ed455bcf-d155-4d3f-a988-cee3794c14a3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Belastingdienst
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Organisatie
FORA-type  : Actor
Object ID  : ed455bcf-d155-4d3f-a988-cee3794c14a3
Original ID  : ed455bcf-d155-4d3f-a988-cee3794c14a3
Semanticsearch  : belastingdienst