Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
toegang tot (digitaal) lesmateriaal  +
samenwerking met docenten  +
gegevens van docent naar de school  +
Inschrijving en ontwikkeling leerling  +
versturen van scholenplan van gemeente naar DUO (scholenplan -> "plan van nieuwe scholen")  +
eigen bijdrage school aan vensters / scholen op de kaart en eigen publicatiekanalen  +
diverse adviesdiensten waaronder financiële  +
marketing gegevens naar student  +
kennis over onderwijs  +
richtlijnen gebruik authenticatiediensten  +
De registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school.  +
Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt. Voorbeeld Negometrix System Tendernet  +
Het klaarzetten van arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal voor individuele leerlingen of groepen.  +
Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven.  +
Het overdragen van de inschrijfgegevens aan DUO t.b.v. het landelijk Register Onderwijsdeelnemers (ROD)  +
Het aanleveren van afnamegegevens en toetsscores aan Cito via WOLF.  +
Service waarmee een ECK ID voor een of meer leerlingen wordt aangemaakt, op basis van een [[stampseudoniem/Aanmaken stampseudoniem]] van de leerling.  +
Service waarmee een stamspeudoniem (basis voor ketenpseudoniemen zoals [[ECK ID]]) voor een of meer leerlingen wordt aangemaakt voor een leerling, op basis van het persoonsgebonden nummer (PGN) van de leerling.  +
Het aanmelden / bestellen bij de toetsaanbieder van de doorstroomtoets waarvan de onderwijsinstelling gebruik gaat maken.  +