Terugkoppeling feedback

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Terugkoppeling feedback
ArchiMate-element Terugkoppeling feedback
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-1a48eccf-8b46-42dc-9764-7f2a4dd39a6e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Terugkoppeling feedback
Documentatie  : Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen).
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 1a48eccf-8b46-42dc-9764-7f2a4dd39a6e
Object ID_nl  : 1a48eccf-8b46-42dc-9764-7f2a4dd39a6e
Original ID  : id-1a48eccf-8b46-42dc-9764-7f2a4dd39a6e
Semanticsearch  : terugkoppeling feedback
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen). (BusinessFunction) Terugkoppelin- g feedback Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijseval- uatie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van het Eindexamen te communiceren. (BusinessProcess) Communicere- n uitslag Eindexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om het toetsresultaat aan de leerlingen te verstrekken. (BusinessProcess) Communicere- n toetsresultaat (Centraal examen) De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van het Schoolexamen te communiceren. (BusinessProcess) Communicere- n uitslag Schoolexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de Doorstroomtoets te communiceren. (BusinessProcess) Communicere- n uitslag Doorstroomto- ets De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van het Centraal examen te communiceren. (BusinessProcess) Communicere- n uitslag Centraal examen Functionaliteit voor het opstellen en onderhouden van feedback en deze delen (communiceren) met de leerling. (ApplicationFunction) Beheer feedbackgege- vens De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de examinering te communiceren. (BusinessProcess) Communicere- n uitslag examinering De activiteiten die worden uitgevoerd om het toetsresultaat aan de leerlingen te verstrekken. (BusinessProcess) Communicere- n toetsresultaat AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 28-09-2023 18:29:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-09-2023 18:29:11 CEST