Werving en selectie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Werving en selectie
Beschrijving
Het proces van aantrekken, identificeren, evalueren en selecteren van geschikte kandidaten voor openstaande functies binnen een organisatie.


Contextdiagram
FORA
Het proces van aantrekken, identificeren, evalueren en selecteren van geschikte kandidaten voor openstaande functies binnen een organisatie. (BusinessProcess) Werving en selectie BusinessEvent Geselecteerde kandidaat Het inkopen / verwerven van producten, goederen en diensten bij leveranciers waaronder het zorgen voor tijdige levering om het bedrijfsproces (inclusief het geven van onderwijs) van de onderwijsinstelling zeker te stellen. Dit omvat ook het uitvoeren van aanbestedingen. (BusinessProcess) Inkopen producten en diensten Het proces van het kiezen en identificeren van geschikte kandidaten uit de groep sollicitanten die aanvragen hebben ingediend voor een bepaalde functie. Dit omvat het beoordelen van de kwalificaties, ervaringen en andere relevante criteria om de meest geschikte kandidaten te selecteren voor verdere overweging of aanstelling. (BusinessProcess) Selecteren van kandidaten Het starten van een wervingscampagne gericht op het werven van een of meerdere nieuwe medewerkers. De campagnes kunnen o.a. gericht zijn op: - Interne werving - Externe werving - Zijinstroom werving - Stagair werving - Vrijwilligers werving (BusinessProcess) Starten wervingscamp- agne BusinessEvent Wervingsplan opgesteld Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverlener- s (fac, hrm, fin, etc.) Het organiseren en beheren van het sollicitatieproces voor kandidaten die interesse hebben in een vacature met een internationaal karakter. (BusinessProcess) Coordineren internationale vacature Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelsza- ken Instroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon. (BusinessFunction) Instroom personeel Het voorbereiden van een contract voor een product of dienstverlening. Het voorbereiden en opstellen van de contracten wordt in samenwerking met inkoop uitgevoerd (BusinessProcess) Voorbereiden contracten TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:22:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:22:14 CEST


Details ArchiMate-element Werving en selectie
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-21f27e29-5e51-4ff59-54b9-61093979c5c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-21f27e29-5e51-4ff59-54b9-61093979c5c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Werving en selectie
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 21f27e29-5e51-4ff59-54b9-61093979c5c
Original ID  : id-21f27e295e514ff5954b961093979c5c
Semanticsearch  : werving en selectie