Organisatiestructuur beheerfunctie

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Organisatiestructuur beheerfunctie
Beschrijving
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de organisatiestructie van de onderwijsinstelling.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de organisatiestructie van de onderwijsinstelling. (ApplicationFunction) Organisatiestr- uctuur beheerfunctie Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbe- heersysteem Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Onderwijsaanbiedersgroep is een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs (BusinessObject) Onderwijsaan- biedersgroep AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 20:46:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:46:16 CEST


Details ArchiMate-element Organisatiestructuur beheerfunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-26f1323c-a11c-43419-6a68-e67db206891
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-26f1323c-a11c-43419-6a68-e67db206891
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Organisatiestructuur beheerfunctie
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Applicatiefunctie
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 26f1323c-a11c-43419-6a68-e67db206891
Original ID  : id-26f1323ca11c434196a68e67db206891
Semanticsearch  : organisatiestructuur beheerfunctie
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions